RASSEGNA STAMPA

Leggi le recensioni oppure scegli un anno dal menu a tendina:

HÄNDEL, Dixit Dominus

Brugges, Musica Antiqua Festival, 4 agosto 2011
Academia Montis Regalis, dir. A.De Marchi

.... Voor de uitvoering tekenden koor en orkest van de Academia Montis Regalis o.l.v. Alessandro de Marchi, en vijf solisten. De opstelling was ontdubbeld: met in het midden twee klavecimbels, twee theorbes, 3 gamba’s, een harp, twee hobo’s en een dulciaan, en achteraan rechtopstaand de violisten.
Links en rechts stond het koor gesplitst opgesteld. De Marchi is een aparte verschijning: graatmager, met de trotse houding van een toreador en de verfijnde, ingehouden gestiek van een poppenspeler. Hij is allesbehalve de grote maatslager, eerder een fijnproever in zijn vak. Hij gesticuleert minder suggestief, aansporend, vurig dan dirigenten als Jacobs, Gardiner of Minkowski die op ieder detail ingaan en de dramatiek daardoor behoorlijk versterken. De Marchi ging meer voor een totaalbeeld, een totaalklank. Het niveau van het koor was hoog, en ook in het orkest zaten muzikanten van goeden huize.

…. L'esecuzione era firmata dal coro e l’orchestra della Accademia Montis Regalis, diretti da Alessandro de Marchi, e cinque solisti. La sistemazione era sdoppiata: in mezzo due clavicembali, due tiorbe, 3 viola da gamba, un'arpa, due oboi, e una dulciana, e dietro in piedi i violinisti. A destra e sinistra era posizionato il coro, diviso. De Marchi ha un fascino particolare … gesti meno suggestivi, incentivanti e focosi rispetto a direttori come Jacobs, Gardiner, o Minkowski che hanno attenzione per i minimi dettagli e così facendo amplificano discretamente la drammatizzazione. De Marchi si concentrava più su un'immagine totale, un suono complessivo. Il livello del coro era alto, e anche nell'orchestra c'erano musicisti di valore.


Greet Van ’t Veld, KNACK.BE – 05.08.2011